Nascholingen 2017

Toegevoegd op: 12-10-201313 april 2017 Homeopathische verloskunde en repertorisatie                                                                      
                                                                                                                                             
13 april 2017 organiseert de Vereniging voor verloskunde en homeopathie (VV&H) een themadag voor afgestudeerde homeopathisch verloskundigen en klassiek homeopaten.

Onze gastdocent is Arjen Pasma, al 30 jaar klassiek homeopaat met uitstekende expertise als repertoriumkenner en docent, met verschillende boeken op zijn naam.

Doelstelling van deze themadag:
- Het selecteren van de juiste / nuttige repertoriumrubrieken uit een (sub) acute verloskundige casus.
- Efficiënt repertoriseren; zodat in een redelijk kort tijdbestek het juiste middel kan worden gevonden.

Arjen is ook ervaren op het gebied van bevallingen en kan veel praktische tips geven.

Verloskundige casuïstiek mag (uiterlijk voor 1 april) worden gemaild naar info@arjenpasma.nl …..en neem je repertorium mee!
                          
Adres:
Zaal van de Emauskerk.
Noorderwierweg 131, Amersfoort
15 min lopen vanaf station Amersfoort centraal 

Aanvangstijd:  11.00- circa 16.45 uur
Kosten inclusief lunch:  €85,-                                                         
 
Graag aanmelden en betalen vóór 1 april:
Aanmelding: secretariaal@vvenh.nl
Betaling: Penningmeester VV&H: IBAN NL73 INGB 0009437000 t.a.v. Themadag 2017

Accreditatie NVKH is aangevraagd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Themadagen Verloskunde door klassieke homeopaat Els Leechburch Auwers

Locatie: Kerkgebouw Emaus, Noorderwierweg, Amersfoort
Van 12.30- 18.30 uur
Inschrijven kan tot uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan de studiedag via: http://www.homeopathieshop.com/product-categorie/nascholingen/themadagen/

19-05-17 Themadag Zwangerschapbegeleiding 1e trimester
Zwangere vrouwen voelen vaak een weerstand tegen het slikken van reguliere medicatie; homeopathische begeleiding is een goed en natuurlijk alternatief, waar in toenemende mate vraag naar is bij aanstaande ouders.  Tijdens deze dag wordt aan de hand van powerpoint, casuïstiek en opdrachten informatie opgedaan over de homeopathische begeleiding van zwangerschapsklachten in het eerste trimester en hoe deze vanuit de ziekteclassificatie worden behandeld; hierbij kun je denken aan zwangerschapsmisselijkheid, dreigende miskraam, missed abortion en bloedverlies, maar ook klachten zoals constipatie en/of aambeien. Ook wordt uitleg gegeven over de anti-psorische behandeling (het vitaliseren) van de zwangere waarvan ook een belangrijk preventief effect uitgaat. 

09-06-17   ZC in de praktijk:  Nosoden en tussenmiddelen
Nosoden hebben een onmisbare plaats binnen de ziekteclassificatie. Het ruimt o.a. blokkades vanuit de erfelijke belasting op waardoor patiënten beter kunnen reageren op de geïndiceerde middelen. Welke nosode nodig is, hoe en wanneer deze moet worden ingezet, blijkt in de praktijk nog wel eens lastig, gezien de vele multi-miasmatische casuïstiek die we tegenkomen in de praktijk. Via powerpoint worden diverse indicaties van nosodes toegelicht en a.d.h.v. casuïstiek en opdrachten wordt praktisch inzicht in het gebruik van nosoden gegeven. Natuurlijk is eigen casuïstiek ook hier welkom!

15-09-17 Themadag Zwangerschapbegeleiding in het 2e trimester
Dit is een vervolg op de eerste themadag; aan de hand van powerpoint, casuïstiek en opdrachten wordt informatie verstrekt t.a.v. de medische achtergrond en homeopathische begeleiding a.d.h.v. de ziekteclassificatie van klachten tijdens de zwangerschap zoals: slaapproblemen, hoofdpijn, moeheid en anaemie, maar ook de vaak voorkomende klachten van vagintis en candida zoals jeuk, pijn, verhoogde afscheiding en de  veelal later in de zwangerschap voorkomende bekkenklachten worden behandeld. Wat zijn bij deze klachten prioriteiten vanuit de classificatie, waar begin je mee, evenals uitleg  t.a.v. potentiekeus, dosering en frequentie van de medicatie.

27-10-17   Ziekteclassificatie bij Infertiliteit ne zwangerschapsdiabetes

Er zijn steeds meer echtparen in Nederland die moeilijk zwanger kunnen worden zonder duidelijke oorzaken. Ook bij gynaecologisch onderzoek zijn geen duidelijke afwijkingen te vinden. Ook kan er wel sprake zijn van bepaalde aandoeningen (bv hormonale ontregeling, cyclusproblemen of afwijkingen in baarmoeder of eileiders, sperma van minder goede kwaliteit. etc), die het ontstaan van zwangerschap bemoeilijken. Er kan sprake zijn van een constitutioneel probleem, maar evengoed vinden we verstoringen in de biografie of zijn iatrogene factoren funest geweest.
Tijdens deze dag wordt aan de hand van powerpoint, casuïstiek en opdrachten gezocht naar de grondoorzaak en/of aanleiding van deze problematiek en het opzetten van een behandelplan voor de homeopathische begeleiding van man en/of vrouw wordt uitgelegd.

Homeopathie in de kraambed / postnatale fase
Het is belangrijk om in de eerste levensfase van het kind een goede start te kunnen maken. Voor veel jonge ouders is het belangrijk om hun kindje zo natuurlijk mogelijk en zonder bijwerkingen te laten behandelen, dat is waar homeopathie uitkomst beidt! Omdat we vanuit de ziekteclassificatie ook de onderliggende verstoringen behandelen, geeft dit het kind een extra impuls om een stabiele gezondheid te verkrijgen. Op deze studiedag behandel ik vooral problemen die zich kunnen voordoen bij moeder en pasgeborene in de eerste levensweken. Hierbij kun je denken aan problemen bij lactatie (problemen bij drinken, borstklachten), moeheid / slaapproblemen bij de moeder / kind. Maar ook klachten bij de baby zoals icterus, spruw, navelontsteking en buikkrampjes. Eigen vragen en casuïstiek (uiterlijk een week voorafgaand) zijn altijd welkom!