Nascholingen 2018

Toegevoegd op: 12-10-2013Praktische Ziekteclassificatie en posologie in de verloskunde

Spreker: Ewald Stöteler;
Directeur van Homeopathie Academie Nederland. Hij ontwikkelde de Ziekteclassificatie volgens de visie van Hahnemann, is ruim 35 jaar werkzaam als klassiek homeopaat, docent met internationale bekendheid en schrijver van vele artikelen en boeken over Homeopathie en ziekteclassificatie.

Datum: vrijdag 30 maart 2018 organiseert de VV&H de jaarlijkse themadag.
Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Zaal van de Emauskerk. Noorderwierweg 131, Amersfoort
Kosten: €75,- inclusief lunch voor VV&H leden
€85,- voor overige deelnemers. Betaling (is tevens inschrijving)
uiterlijk 16 maart naar: Penningmeester VV&H
IBAN NL73 INGB 0009437000 met vermelding: Themadag 2018


-------------------------------------------------------------
16-11-2018 Themadag Homeopathische verloskunde; problemen bij lactatie

Het is belangrijk om in de eerste levensfase van het kind een goede start te kunnen maken. Voor veel jonge ouders is het belangrijk om klachten bij moeder en kind zo natuurlijk mogelijk en zonder bijwerkingen te laten behandelen, dat is waar homeopathie uitkomst beidt! Omdat we vanuit de ziekteclassificatie ook de onderliggende verstoringen behandelen, geeft dit moeder en kind een extra impuls om een stabiele gezondheid te verkrijgen. Ook wordt de vitaliteit en reactiekracht van moeder en kind versterkt door deze benadering.

Op deze studiedag behandel ik vooral problemen die zich kunnen voordoen bij lactatie. Hierbij kun je denken aan teveel of teveel melkproductie bij de moeder, emotionele oorzaken, het kind lijkt niet te willen / kunnen drinken en borstklachten bij de vrouw, zoals verstopte melkkanaaltjes en borststuwing.

Hoe interpreteer je deze klachten binnen de ziekteclassificatie; wanneer houdt je rekening met andere verstoringen, zoals iatrogene belasting, levensloop of erfelijkheid? Op deze studiedag zullen ook deze vragen worden beantwoord. Aan de hand van het ziekteclassificatieschema en voorbeelden uit mijn praktijk zal ik inzicht geven in de werkwijze en de belangrijkste middelen, de differentiatie

Plaats: Vergadercentrum Pauluskerk te Rotterdam.
Tijd: 10-16 uur
Kosten: €80,- voor VV&H leden en €90,- voor niet-leden, inclusief lunch.
Inschrijving verloopt via mailadres van Els Leechburch Auwers; leechburch@hotmail.com
NVKH geaccrediteerd
-------------------------------------------------------------
Mens als embryo. Arts-embryoloog Jaap van der Wal,

Datum: 14 en 15 december 2018 en 25 en 26 januari 2019
Tijd: 9.30-17.00 uur
Locatie: Almelo

Wat biedt deze nascholing?
In de embryonale periode krijgt het menselijk lichaam zijn vorm in een voortdurende metamorfose van vormen en vormprocessen. De groeigedragingen van een embryo kunnen gezien worden als een oefening voor latere fysiologische en geestelijke processen. In deze fase zijn de evenementen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk afleesbaar. Het lijkt erop dat het embryo, en daarmee de mens, in een empathisch evenwicht is tussen antipathie en sympathie met de omgeving en de wereld. Deze polariteit is wezenlijk te zijn voor de mens en duidt op de twee-eenheid van geest en materie. De fenomenologische embryologie helpt ons te zien dat het menselijke lichaam een uiting is van lichaam en geest (dynamische morfologie). Mogelijke antwoorden op vragen zoals “Waar komen wij vandaan?” en “Wat is de mens?” worden gezocht.

Doelstellingen
Getracht wordt om langs de methode van fenomenologie (‘invoelschap’) tot het spirituele zijn van het menselijke embryo door te dringen. Er worden nieuwe perspectieven getoond met uitzicht op een polariteitenmorfologie van geest en lichaam en een wezenlijke driegeleding in de mens, op micro- en macrokosmos, op mensontwikkeling en incarnatie. Het doel is het hele menselijke lichaam als psychosomatische dynamiek te zien daarmee o.a. het moderne ‘brein-denken’ (“Wij zijn ons brein”) wetenschappelijk onderbouwd van zijn eenzijdige reductie bevrijdend.

Welke vragen komen o.a. aan bod?
Waar komen we vandaan?
Wat gebeurt er wezenlijk bij een menselijke bevruchting?
Hoe zit het met geest en lichaam bij conceptie en bij een embryo?
Wat hebben geboren worden en sterven met elkaar te maken?
Wat dóet een mens eigenlijk als hij embryo is?
Heeft een embryo menselijke waardigheid?
Is de idee van incarnatie te rijmen met biologische feiten?
Wat heeft het embryo te vertellen over de evolutie van de mens?
Is de visie van de mens als een toevalsproduct van evolutie wel houdbaar?
Wat doen we bij abortus, bij IVF en genetische manipulatie?
Indeling
De cursus bestaat uit acht modules die verspreid over twee maal twee dagen worden gegeven. Er worden twee modules per dag gegeven. De dagen zijn los van elkaar te volgen.

Prijs per dag: € 85,00
Prijs per 2 dagen (halve cyclus) : € 160,00
Prijs per 3 dagen : € 225,00
Prijs per 4 dagen (gehele cyclus) : € 280,00

Datum: 14 en 15 december 2018 en 25 en 26 januari 2019
Tijd: 9.30-17.00 uur
Locatie: Almelo

Hier vind je meer informatie over deze cursus >

Door wie wordt de nascholing gegeven?
Jaap (J.C.) van der Wal, arts. Aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Hij heeft als universitair (hoofd)docent gewerkt maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Tot maart 2012 was hij werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Maastricht en als freelance docent bij diverse opleidingen in de hoek van de ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde, o.a. voor osteopathie en craniosacraal-therapie, yogaopleidingen, opleidingen voor kunstzinnige therapie en voor zwangerschaps-begeleiding. Wereldwijd verzorgt hij cursussen Embryo in Beweging aan leken, aan professioneel geïnteresseerden als artsen, verloskundigen en andere therapeuten.

Hij schrijft regelmatig artikelen over bovengenoemde thema’s. Jaap van der Wal is een graag geziene spreker op vele cursussen en congressen over de hele wereld. In zijn biografie worden bewegingswetenschappen en embryologie door de begrippen vorm en beweging verbonden. Via de fenomenologische benadering van de dynamische morfologie heeft hij een verbinding gevonden tussen wetenschap gaan en spiritualiteit. Deze visie probeert hij via zijn netwerk Embryo in Beweging uit te dragen als ‘embryoloog op zoek naar geest’. Jaap is sinds maart 210 met pensioen gegaan en vanuit het door hem opgerichte Dynamension wijdt zich nu volledig toch op aan zijn ‘Embryo in Beweging’ onzin: volgens wat aan.

Hier vind je meer informatie over deze cursus >
Copyright © 2018 Stichting Hahnemann Homeopathie, All rights reserved.
Deze mailinglijst bestaat uit professionals van vakgebieden waar vanuit veel vraag is over nascholingen van Jaap van der Wal.

Our mailing address is:
Stichting Hahnemann Homeopathie
Ootmarsumsestraat 61a
Almelo, 7607 AZ
Netherlands