Onderzoek: Homeopathie en antibioticagebruik

Samenvatting van de www.vereniginghomeopathie.nl :

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat ziekmakende bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Daarom zijn artsen terughoudend om antibiotica voor te schrijven. Door veelvuldig antibioticagebruik werken antibiotica bij bepaalde ziekten niet meer. Vooral bij tuberculose en bij ziekenhuisinfecties is dit een ernstig probleem. In India en China komt tuberculose heel erg veel voor. Tuberculose is een ernstige luchtweginfectie en tast de longen aan. In 2011 waren 8,7 miljoen nieuwe gevallen van antibioticaresistentie bij longtuberculose. De ziekmakende bacterie waarvoor de antibiotica wordt voorgeschreven overleeft en de ziekte blijft aanhouden. Onderzoek naar oplossingen voor antibioticaresistentie wordt daarom wereldwijd aangemoedigd. Interessant is de uitkomst van een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische studie (Dit is een onderzoek waarbij deelnemers speciaal voor het onderzoek worden geselecteerd en vervolgens willekeurig worden verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. Daarnaast weten zowel de deelnemers als de behandelaren niet of iemand nu een nepmiddel krijgt -placebo- of het echte middel) naar de behandeling van homeopathie in aanvulling op de standaard zorg bij antibiotica resistente longtuberculose. Behandelen met homeopathie wanneer antibiotica niet aanslaat bij longtuberculose naast de standaard behandeling lijkt de kans op genezing te vergroten (Chand et al., 2014 [2]). Inleiding Bijna 40% van de tuberculose (tbc) gevallen over de hele wereld komen in India en China voor. De standaard medicatie is antibiotica. Het succes van deze behandeling is slechts 48%. Geschat wordt dat ongeveer 20% van de TB gevallen resistent is voor de standaardoptie antibiotica. Als de standaardantibiotica niet werken noemt met de tuberculose resistent. Bij deze resistente patiënten gaat men over op een ander type antibiotica, de zogenaamde tweede optie. Deze medicijnen moeten dan wel twee jaar geslikt worden. Homeopathie is een populaire en erkende geneeskunde in India. Artsen voegen vaak aan deze tweede optiebehandeling van antibiotica een homeopathisch geneesmiddel toe. Een commissie van deskundigen samengesteld door de regering van Delhi, heeft onderzoek aanbevolen naar homeopathie als aanvulling op de zorg bij longtuberculose. Kan homeopathie helpen als aanvulling op tweede optie antibiotica als standaardantibiotica niet aanslaat? Naar het antwoord op deze vraag werd in deze studie onderzoek uitgevoerd. Methode De gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde studie (Dit is een onderzoek waarbij deelnemers speciaal voor het onderzoek worden geselecteerd en vervolgens willekeurig worden verdeeld tussen de behandel- en placebogroep. Daarnaast weten zowel de deelnemers als de behandelaren niet of iemand nu een nepmiddel krijgt of het echte middel) werd uitgevoerd van 2003 tot 2008. 120 Patiënten werden gediagnosticeerd als antibiotica resistente tbc-patiënten. Voor de opzet van de studie werden 2 groepen gevolgd van ieder 60 patiënten. Een groep kreeg de standaard behandeling van antibiotica met daarbij een aanvullende klassiek homeopathische behandeling (Dit is een behandeling waarbij het homeopathisch middel speciaal voor de persoon wordt gekozen. Deze behandeling is dus geïndividualiseerd; ieder individu kan een ander middel krijgen, afgestemd op zijn of haar unieke persoon). En één groep kreeg de standaard behandeling van antibiotica met aanvulling een placebo (een nep medicijn). De uitkomsten die gemeten werden waren: veranderingen in speeksel, veranderingen op röntgen foto’s van de borstkas, het hemoglobine gehalte, bezinking, gewichtstoename en algemeen herstel. De patiënten werden geadviseerd om een voedzaam dieet te volgen. De patiënten werden om de 15 dagen terug gezien en getest. Zowel de behandelaars, de onderzoekers en de patiënten wisten niet of ze in de behandeling te maken hadden met een placebo of met een homeopathisch middel. De homeopathische behandeling duurde 24 maanden en daarna werden ze nog gevolgd tussen de 6 en 36 maanden. Resultaten In de homeopathiegroep werden 15 verschillende homeopathische geneesmiddelen gebruikt, die individueel voorgeschreven werden. De veranderingen in het speeksel van beide groepen waren vergelijkbaar en niet opmerkelijk anders. De gemiddelde gewichtstoename was in de homeopathiegroep tussen de 2,4 en 4,9 kg en in de placebogroep tussen de 0,8 en de 4,4 kg. Een grote verbetering werd gezien op de röntgenfoto’s van de borstkas in de homeopathiegroep, dat was 61,7% ten opzicht en van 33,3% van de placebogroep. De andere uitslagen waren nagenoeg vergelijkbaar tussen beide groepen. Het genezingspercentage was 11,4% hoger in de homeopathiegroep, dat is een opmerkelijk verschil (zie figuur waarin de verandering in röntgenfoto –CRX- is weergegeven). Conclusie Behandelen met homeopathie wanneer antibiotica niet aanslaat bij longtuberculose naast de standaard behandeling lijkt de kans op genezing te vergroten. Er zal nog meer onderzoek op grotere schaal hiervoor uitgevoerd moeten worden. Lees hier het gehele onderzoek Chand 2014 (pdf) Meer onderzoek naar homeopathie en antibioticagebruik Antibioticaresistentie is een probleem. Uit onderzoek blijkt dat er door de homeopathische behandeling minder antibioticavoorschriften nodig zijn. Hierdoor wordt de kans op resistentie voor antibiotica natuurlijk minder. Bij de behandeling van oorontsteking bij kinderen werd 77-97% minder antibiotica voorgeschreven, bij gelijke behandelresultaten (Friese, Kruse, Ludtke, & Moeller, 1997 [3]; Sinha et al., 2012 [5]). In het tijdschrift Plos One is een artikel gepubliceerd over bevindingen uit de zogenaamde EPI3- studies uitgevoerd in Frankrijk. Dit grootschalige landelijke onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van 825 (huis)artsen en hun patiënten (2007-2008). Deze artsen gebruiken homeopathie, allopathie of een mengvorm van beiden. Deze studie richtte zich op het gebruik van antibiotica en koortsverlagende middelen bij infecties van de bovenste luchtwegen bij 518 patiënten die m.b.v. homeopathie door hun huisarts zijn behandeld, patiënten die met allopathie zijn behandeld en patiënten die beide vormen door hun huisarts toegediend kregen. Uit de analyse bleek antibiotica 57% minder vaak te worden voorgeschreven bij een homeopatische behandeling, ten opzichte van de allopatische behandeling. Het verloop van herstel was in beide groepen vergelijkbaar (Grimaldi-Bensouda et al., 2014 [4]) In de Nederlandse veeteelt zoekt men naar alternatieven voor antibioticagebruik onder het vee. De antibiotica komt in het vlees terug en ook hier is resistentie een probleem aan het worden. Het homeopathisch middel Coli 30K bleek in onderzoek onder 52 varkens en hun 525 biggetjes diarree heel goed op afstand te kunnen houden. Biggetjes die een nepmiddel kregen hadden veel vaker last van diarree, de diarree was ernstiger en besmettelijker, in vergelijking met de groep biggetjes die homeopathisch werd behandeld. Normaal gesproken wordt deze diarree behandeld met antibiotica (Camerlink, Ellinger, Bakker, & Lantinga, 2010 [1]). Bronnen [1] Camerlink, I., Ellinger, L., Bakker, E. J., & Lantinga, E. A. (2010). Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy : the journal of the Faculty of Homeopathy, 99(1), 57-62. [2] Chand, Kusum S., Manchanda, Raj K., Mittal, Renu, Batra, Sudhir, Banavaliker, Jayant N., & De, Indra. (2014). Homeopathic treatment in addition to standard care in multi drug resistant pulmonary tuberculosis: a randomized, double blind, placebo controlled clinical trial. Homeopathy, 103(2), 97-107. doi: 10.1016/j.homp.2013.12.003 [3] Friese, K. H., Kruse, S., Ludtke, R., & Moeller, H. (1997). The homoeopathic treatment of otitis media in children–comparisons with conventional therapy. Int J Clin Pharmacol Ther, 35(7), 296-301. [4] Grimaldi-Bensouda, L., Begaud, B., Rossignol, M., Avouac, B., Lert, F., Rouillon, F., . . . Guillemot, D. (2014). Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 cohort study in France 2007-2008. PLoS One, 9(3), e89990. doi: 10.1371/journal.pone.0089990 [5] Sinha, M. N., Siddiqui, V. A., Nayak, C., Singh, Vikram, Dixit, Rupali, Dewan, Deepti, & Mishra, Alok. (2012). Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopathy, 101(1), 5-12. doi: 10.1016/j.homp.2011.08.003

Help ons de collega’s over nieuws op de hoogte te houden! Wij ontvangen graag een link of info via sectretariaat@vvenh.nl

Volg ons ook op de facebook pagina en wij hopen op een dikke duim!