VERENIGING VERLOSKUNDE & HOMEOPATHIE


De VV&H streeft naar integratie van klassieke homeopathie in de verloskunde. Homeopathie is een belangrijke en veilige behandelwijze bij klachten tijdens de zwangerschap, bevalling, kraambed en het pasgeboren kind. Binnen de vereniging willen wij als medisch beroepsbeoefenaar specifieke kennis t.a.v. verloskunde en homeopathie delen en samen borg staan voor een optimale begeleiding van onze cliënten.

DOELSTELLINGEN

Op 31 januari 2003 is de vereniging officieel opgericht.
De voornaamste doelstellingen van de VV&H zijn:

  • Uitwisselen van ervaringen van het toepassen van homeopathie in de verloskunde;
  • Belangenbehartiging maatschappelijk, bij de overheid, verzekeraars en opleidingen;
  • Het stimuleren en aanbieden van onderwijs en nascholing voor verloskundigen;
  • Streven naar integratie van onderwijs in homeopathie bij de bestaande opleidingen van verloskundigen;
  • Bevorderen van samenwerking met bestaande erkende verenigingen en belangenorganisaties voor homeopathie.

LIDMAATSCHAP VV&H

Onze leden zijn verloskundigen die een aanvullende opleiding in de homeopathie voor verloskundigen aan één van de erkende homeopathische opleidingscentra met goed gevolg hebben voltooid.

Sympathisanten zijn personen met bijzondere belangstelling voor homeopathie die onze vereniging willen steunen om onze doelstellingen te bereiken. Spreekt onze vereniging jou aan en zou je ons willen steunen, dan ben je welkom om sympathisant te worden voor een bedrag van ten minste €15,- per jaar.

Er wordt 1x per jaar een ledenvergadering met themadag georganiseerd, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd. Leden en sympathisanten zijn welkom. Een periodieke nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten binnen de vereniging. Elk jaar zijn er meerdere gelegenheden waarop je kunt deelnemen aan bijscholingen en werkgroepdagen.

Heb je nog vragen over onze vereniging? Neem contact op met ons secretariaat: secretariaat@vvenh.nl.