VERENIGDE VERLOSKUNDEN & HOMEOPATHIE


De VV&H streven naar integratie van klassieke homeopathie in de verloskunde. Homeopathie is een belangrijke en veilige behandelwijze bij klachten tijdens de zwangerschap, bevalling, kraambed en het pasgeboren kind. Binnen de NVKH, de Nederlandse vereniging van klassiek homeopathen willen wij als medisch beroepsbeoefenaar specifieke kennis t.a.v. verloskunde en homeopathie delen en samen borg staan voor een optimale begeleiding van onze cliënten.

DOELSTELLINGEN

Op 31 januari 2003 is de vereniging verloskunde en homeopathie officieel opgericht en maakt sinds 2023 als ‘Verenigde Verloskundigen en Homeopathie’ onderdeel uit van de NVKH, de Nederlandse vereniging van klassiek homeopaten.
De voornaamste doelstellingen van de VV&H zijn:

  • Uitwisselen van ervaringen van het toepassen van homeopathie in de verloskunde;
  • Belangenbehartiging maatschappelijk, bij de overheid, verzekeraars en opleidingen;
  • Het stimuleren en aanbieden van onderwijs en nascholing voor verloskundigen;
  • Streven naar integratie van onderwijs in homeopathie bij de bestaande opleidingen van verloskundigen;
  • Bevorderen van samenwerking met bestaande erkende verenigingen en belangenorganisaties voor homeopathie.

LIDMAATSCHAP NVKH

De ‘Verenigde Verloskundigen en Homeopathie’ zijn lid van de NVKH. Zij hebben een aanvullende opleiding in de homeopathie voor verloskundigen aan één van de erkende homeopathische opleidingscentra met goed gevolg voltooid.

De NVKH organiseert 1x per jaar een ledenvergadering. Leden zijn hartelijk welkom. Elk jaar zijn er meerdere gelegenheden waarop de VV&H kunnen deelnemen aan bijscholingen en werkgroepdagen.

Heb je nog vragen over de VV&H en de NVKH? Neem contact op met ons secretariaat: secretariaat@vvenh.nl.