CONTACT

SECRETARIAAT

Pr. Hendrikstraat 151
2518 HN Den Haag
Tel. +31 (0)6 248 402 41
secretariaat@vvenh.nl

BESTUUR

Annick Marschand-Akker, voorzitter
Els Leechburch Auwers, secretaris
Karin Schreurs, penningmeester
Véronique Méan, bestuurslid

CONTACT OPLEIDING

Els Leechburch Auwers, stafdocent VV&H
Tel. 070 394 74 76
leechburch@hotmail.com