Contact

Vereniging Verloskunde & Homeopathie

Secretariaat:
Pr.Hendrikstraat 151
2518 HN Den Haag
Tel.+31(0)612798360

secretariaat@vvenh.nl
www.vvenh.nl

Bestuur


Annick Marschand-Akker, voorzitter VV&H
Els Leechburch Auwers, secretaris
Nicole Kramer, penningmeester en ondersteuning PR
Véronique Méan, alg. bestuurslid

Hester van der Hummel, aspirant bestuurslid

Contact opleiding


Els Leechburch Auwers, stafdocent VV&H, 070-3947476