Home

Welkom op de site van de Vereniging Verloskunde & Homeopathie!


De VV&H streeft naar integratie van klassieke homeopathie in de verloskunde. Homeopathie is een belangrijke en veilige behandelwijze bij klachten tijdens de zwangerschap, bevalling, kraambed en het pasgeboren kind. Binnen de vereniging willen wij als medisch beroepsbeoefenaar specifieke kennis t.a.v. verloskunde en homeopathie delen en samen borg staan voor een optimale begeleiding van onze cliënten.


De voornaamste doelstellingen van de VV&H zijn:

-   Uitwisselen van ervaringen van het toepassen van homeopathie in de verloskunde.
-   Belangenbehartiging maatschappelijk, bij de overheid, verzekeraars en opleidingen.
-   Het stimuleren en aanbieden van onderwijs en nascholing voor verloskundigen.
-   Streven naar integratie van onderwijs in homeopathie bij de bestaande opleidingen van verloskundigen.
-   Bevorderen van samenwerking met bestaande erkende verenigingen en belangenorganisaties voor homeopathie.

Vanaf 8 september 2017 start de VV&H in samenwerking met de Homeopathie Academie Nederland (HAN) wederom met de 1-jarige Post HBO opleiding voor verloskunde en homeopathie.

Wil je meer weten over de opleiding? Bel ons, we zijn altijd bereid tot een informatief gesprek.

Kijk op de opleidingspagina voor meer informatie!

Lidmaatschap VV&H

Op 31 Januari 2003 is de vereniging officieel opgericht.

Na de afronding van de gehele opleiding is tevens een erkend lidmaatschap van de landelijke vereniging voor homeopathie (NVKH) mogelijk. Als men voldoet ook aan de kwaliteitseisen van de VV&H en lid is kunt u via de NVKH een AGB code aanvragen en/of een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Er wordt 1x per jaar een ledenvergadering en themadag georganiseerd, waarbij een gastspreker  wordt uitgenodigd.

De vereniging kent:
-  Gewone leden
-  Aspirant – leden
-  Sympathisanten
-  Ereleden

Gewone leden zijn verloskundigen die een aanvullende opleiding in de homeopathie voor verloskundigen aan één van de erkende homeopathische opleidingscentra met goed gevolg hebben voltooid.

Aspirant – leden zijn verloskundigen die een aanvullende cursus in de homeopathie voor verloskundigen volgen.

Sympathisanten zijn personen met bijzondere belangstelling voor de homeopathie die onze vereniging willen steunen om onze doelstellingen te bereiken.

Ereleden zijn leden die buitengewone diensten verleend aan de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging.

De jaarlijkse contributie is:
-  Gewone en ereleden: €70,-
-  Aspirant – leden: €55,-
-  Sympathisanten: €15,-

Wil je lid worden of heb je vragen rond onze vereniging? Neem contact op met onze secretariaat: secretariaat@vvenh.nl

(Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB, www.kab-klachten.nl) maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. )