VACATURES

VACATURE SECRETARIS VV&H

Het bestuur van de VVenH bestaat op dit moment uit 4 personen, waarin een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid een statutair vastgestelde zitting hebben. Momenteel bestaat er een vacature voor een secretaris. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar op een centrale plek in het land. Vergaderen via Skype is mogelijk.
Daarnaast hebben bestuursleden ook regelmatig overleg via mail of telefoon.
Het bestuurswerk beslaat gemiddeld ongeveer uit -2 uur per week, met rustige en drukkere perioden.

Functie- omschrijving secretaris:

SPECIFIEKE TAKEN
 • Het bijhouden van werkafspraken/actiepunten die gemaakt worden in het bestuur;
 • In overleg met de voorzitter het ondersteunen van bestuursleden bij de uitvoer van de actiepunten;
 • Maken van de notulen van bestuursvergaderingen;
 • Jaarverslag maken.
ALGEMENE TAKEN
 • De secretaris bepaalt mede het door het bestuur gevoerde beleid;
 • In teamverband werken, waarbij de voorzitter en de penningmeester samen met de secretaris het dagelijks bestuur vormen;
 • Zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands;
 • Zich een duidelijke mening vormen bij bestuur beslissingen.
FUNCTIE-WENSEN
 • Kennis van en affiniteit met de vereniging en de post HBO- opleiding;
 • Assertief en communicatief;
 • Vaardig met e-mail en sociale media.

Els Leechburch-Auwers zal op 1 april 2019 stoppen met de functie van de secretaris.
Graag maken wij tijdens de ALV bekend of jij wil deel uitmaken van het bestuur van de VVenH.

Heb je interesse? Wil je bij een volgende vergadering een keer mee kijken? Of heb je vragen? Bel dan de VVenH op 06 248 402 41 of stuur een mail naar secretariaat@vvenh.nl.