online interactieve introductie Homeopathische Verloskunde


Op vrijdag 22 januari en 29 januari 2021 organiseert de Vereniging voor Verloskunde en Homeopathie (VV&H) een introductie webinar over het werken met homeopathie in de verloskundige praktijk. (De fysieke introductiedag komt door de logdown te vervallen)

Het is een interactieve webinar waarbij theoretische en praktische informatie via Powerpoint, discussie en instructie elkaar afwisselen.

Homeopathie is een effectieve en veilige geneeswijze voor het behandelen van klachten tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. Op deze webinars informeert onze stafdocent Els Leechburch Auwers jullie middels een PowerPointpresentatie over:

-De werkzaamheid en toepassing van homeopathie
-Indicaties voor homeopathische hulpverlening tijdens zwangerschap,
bevalling en postpartum.
-De werking en het gebruik van enkele homeopathische geneesmiddelen bij zwangerschaps- misselijkheid en begeleiding van de bevalling
-Casuïstiek en praktijkvoorbeelden van homeopathische verloskunde.

De online interactieve introductie sluit aan op de ruim 1-jarige part-time opleiding; “postHBO homeopathische verloskunde”, een door de NVKH (landelijke beroepsvereniging klassiek homeopaten) erkende studie; consulten worden hierdoor vergoed door zorgverzekeraars.
Vanaf 12 maart 2021 zal de postHBO-hv voor de 6e maal van start gaan!

Geïnteresseerd? Stuur direct een mail naar secretariaat@vvenh.nl.

TIJD 14.00 – 16.30 uur
PLAATS online
KOSTEN €30,- per dagdeel (totaal €60,-)

De bijdrage voor de online introductie is totaal €60,-.
naar rekeningnummer NL73INGB0009437000 t.n.v. de VVenH, met vermelding van je naam.
Daarna ontvang je uiterlijk een week voor aanvang van ons via de mail een link voor deelname.