Opleiding

 
Voor verloskundigen die in hun dagelijkse praktijk gebruik willen maken van klassieke homeopathie zal de VV&H wederom in oktober 2018 in samenwerking met de Homeopathie Academie Nederland (HAN) een modulaire post-HBO opleiding: Homeopathie en Verloskunde starten. Een door de NVKH (Landelijke Beroepsvereniging Klassieke Homeopathie) erkende studie.

De KNOV heeft tot 2017 ook de opleiding geaccrediteerd voor 16 uur onder categorie A "bij- en nascholing" en 60 uur onder categorie D "overige deskundigheidsbevordering". Accreditatie voor 2017-2018 wordt momenteel op nieuw aangevraagd.
Na afloop van deze opleiding is de verloskundige in staat zelfstandig te functioneren als professioneel homeopathisch verloskundige.

Een breed scala van klachten rond zwangerschap, bevalling en kraambed kunnen effectief, veilig en eenvoudig behandeld worden. Met als resultaat een tevreden moeder en/of kind en minder doorverwijzingen naar de 2e lijn. Homeopathie biedt zeker een extra dimensie aan ons beroep!

Naast verdieping in de filosofie en grondbeginselen van de homeopathie leer je tijdens de opleiding homeopathische geneesmiddelenkennis (Materia Medica) van de belangrijkste homeopathische middelen die je kunt inzetten bij klachten tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed.  De werking, de juiste keuze, dosering en toediening van homeopathische middelen worden zowel theoretisch als praktisch toegelicht door middel van realistische casuïstiek en praktijktraining. Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen zijn; behandeling van zwangerschapsmisselijkheid, dreigende miskraam, hypertensie, problemen bij de bevalling zoals uitblijvende weeën, angsten, naweeën, icterus bij de baby, borstvoedingsproblemen etc. Aan het eind van de opleiding vindt er zowel een theoretische als praktische toets plaats, waarbij je casuïstiek uit je eigen praktijk presenteert.

Wil je meer weten over de opleiding? Bel ons, we zijn  bereid tot een informatief gesprek of kom naar de opendag van de post-HBO Opleiding op 8 september 2018 van 14.00 tot 16.00 uur in Rotterdam ( zie adres bij de introductiedag).

Praktische informatie:
Een heel studiejaar met tweewekelijkse cursusdagen is voor veel verloskundigen soms teveel in combinatie met werk en andere activiteiten. Om die reden kent de opleiding een modulaire variant waardoor je in totaal drie modulen apart kunt volgen. Zodoende is het mogelijk om de opleiding enerzijds het hele jaar in één keer te doen maar anderzijds in kortere onderdelen van 3-4 maanden een deelcertificaat te behalen.
- Cursusdag: 2x per maand op vrijdag van 9.30 - 15.30 u  
- Leslokatie: Rotterdam, 3 min lopen van CS, Utrecht bij voldoende inschrijvingen


Diploma


Voor een erkend diploma heb je uiteindelijk 3 deelcertificaten nodig. Deze kun je dus op eigen tempo in drie fasen behalen, verdeeld over 1 of 2 jaar. Afgestudeerden ontvangen een door de landelijke beroepsvereniging klassieke homeopathie (NVKH) erkend diploma, hetgeen o.a. vergoeding van behandelingen door zorgverzekeraars garandeert.

Bij vragen graag contact opnemen met het secretariaat via:
secretariaat@vvenh.nl of via vmean@icloud.com
Telefoonnummer 06-40505966.


Bijlagen


- Dagindeling 2018-2019
- Tarieven Post HBO 2018-2019
- Inschrijfformulier